Myriostoma coliforme (Peperbus)
Peperbus - Myriostoma coliforme
Peperbus - Myriostoma coliforme
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Peperbus
Peperbus

Naam:
Peperbus

Genus:
Myriostoma

Vindplaats:
Meyendel, Zuid-Holland

Gevonden op:
22-11-2012

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam RL 3

Habitat:
In loofbossen en struwelen op kalkhoudende zandgrond, alleen in de duinstreek.

Fotonummer: 02943
Foto categorie: m. coliforme