Laccaria amethystina (Amethistzwam)
Amethistzwam - Laccaria amethystina
Amethistzwam - Laccaria amethystina
Foto: Pano Psathas

Meer foto's van deze paddenstoel:

Amethistzwam
Amethistzwam
Amethistzwam

Naam:
Amethistzwam

Genus:
Laccaria

Vindplaats:
Larenstein

Gevonden op:
06-09-2007

Zeldzaamheid:
Zeer algemeen.

Habitat:
In loofbossen en lanen, vooral onder beuk en eik.Soms in naaldbos, op allerlei bodems.

Fotonummer: 03
Foto categorie: l. amethystina