Morchella americana (Morchella americana)
Morchella americana - Morchella americana
Morchella americana - Morchella americana
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Morchella americana
Morchella americana
Morchella americana

Naam:
Morchella americana

Genus:
Morchella

Vindplaats:
Landgoed Windesheim

Gevonden op:
18-04-2019

Zeldzaamheid:
Zeer zeldzaam, nog niet in Rode Lijst opgenomen.

Habitat:
Langs rivieroevers en uiterwaarden op rivierklei bij Es , Populier en Iep.

Opmerking:
Nieuw voor Nederland!

Fotonummer: 03027
Foto categorie: m. amaricana