Mycena belliae (Rietmycena)
Rietmycena - Mycena belliae
Rietmycena - Mycena belliae
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Rietmycena
Rietmycena

Naam:
Rietmycena

Genus:
Mycena

Vindplaats:
Tichelgaten, Buren.

Gevonden op:
09-10-2020

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam RL 2

Habitat:
Saprotroof op overjarig Riet (Phragmites australis), in rietvegetaties op waterspiegelhoogte.

Fotonummer: 03084
Foto categorie: m. belliae