Entoloma lucidum (Zijdeglanssatijnzwam)
Zijdeglanssatijnzwam - Entoloma lucidum
Zijdeglanssatijnzwam - Entoloma lucidum
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Zijdeglanssatijnzwam
Zijdeglanssatijnzwam
Zijdeglanssatijnzwam
Zijdeglanssatijnzwam

Naam:
Zijdeglanssatijnzwam

Genus:
Entoloma

Vindplaats:
Larenstein Hogeschool (Velp)

Gevonden op:
13-10-2014

Zeldzaamheid:
Zeer zeldzaam RL 2

Habitat:
Saprotroof, in schrale (duin)graslanden en in loofbossen op zandige of lemige bodem.

Opmerking:
Hier gevonden in een proefbak met sedum in kalkrijke grond.

Fotonummer: 03257
Foto categorie: e. lucidum