Clavicorona taxophila (Wit kroonknotsje)
Wit kroonknotsje - Clavicorona taxophila
Wit kroonknotsje - Clavicorona taxophila
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Wit kroonknotsje
Wit kroonknotsje

Naam:
Wit kroonknotsje

Genus:
Clavocorona

Vindplaats:
Kwintelooyen, Rhenen

Gevonden op:
29-10-2013

Zeldzaamheid:
Zeer zeldzaam RL 2

Habitat:
Saprotroof op rottende houtresten, takjes, snippers op of in de grond, vooral in wilgenbroekbos, maar ook in naaldbos en jeneverbesstruweel.

Fotonummer: 03512
Foto categorie: c. taxophila