Ramaria stricta (Rechte koraalzwam)
Rechte koraalzwam - Ramaria stricta
Rechte koraalzwam - Ramaria stricta
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Rechte koraalzwam
Rechte koraalzwam

Naam:
Rechte koraalzwam

Genus:
Ramaria

Vindplaats:
Larenstein

Gevonden op:
12-10-2007

Zeldzaamheid:
Matig algemeen RL 3

Habitat:
In loofbossen, minder in naaldbossen, op voedselrijke bodems, in hoofdzaak op vermolmd hout, op liggende takken of stronken, minder vaak op aarde.

Fotonummer: 0416
Foto categorie: r. stricta