Hydnellum concrescens (Gezoneerde stekelzwam)
Gezoneerde stekelzwam - Hydnellum concrescens
Gezoneerde stekelzwam - Hydnellum concrescens
Foto: Pano Psathas

Meer foto's van deze paddenstoel:

Gezoneerde stekelzwam
Gezoneerde stekelzwam
Gezoneerde stekelzwam

Naam:
Gezoneerde stekelzwam

Genus:
Hydnellum

Vindplaats:
Lichtenbelt

Gevonden op:
03-08-2009

Zeldzaamheid:
Vrij algemeen RL 3

Habitat:
Mycchorizasymbiont van Eik en Beuk, zelden van naaldbomen, thans vrijwel alleen in schrale wegbermen onder oude bomen.

Fotonummer: 0905
Foto categorie: h. concrescens