Butyriboletus appendiculatus (Geelnetboleet)
Geelnetboleet - Butyriboletus appendiculatus
Geelnetboleet - Butyriboletus appendiculatus
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Geelnetboleet
Geelnetboleet
Geelnetboleet
Geelnetboleet

Naam:
Geelnetboleet

Genus:
Butyriboletus

Vindplaats:
Lichtenbelt

Gevonden op:
11-07-2009

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam RL 2

Habitat:
In oude lanen, parken, loofbossen, meestal onder eiken en beuken, op kalkhoudende bodems.

Fotonummer: 0910
Foto categorie: b. appendiculatus