Stropharia semiglobata (Kleefsteelstropharia)
Kleefsteelstropharia - Stropharia semiglobata
Kleefsteelstropharia - Stropharia semiglobata
Foto: Pano Psathas

Meer foto's van deze paddenstoel:

Kleefsteelstropharia
Kleefsteelstropharia
Kleefsteelstropharia

Naam:
Kleefsteelstropharia

Genus:
Stropharia

Vindplaats:
Posbank

Gevonden op:
13-07-2009

Zeldzaamheid:
Matig algemeen RL R

Habitat:
Op mest van allerlei zoogdieren, bemeste grond, op mesthopen, in weilanden en akkers.

Fotonummer: 0936
Foto categorie: s. semiglobata