Zoek in onze site naar een paddenstoel:  

LARENSTEIN - FLORA

Naast paddenstoelen herbergt Landgoed Larenstein vele tientallen soorten planten en dieren die zeldzaam en beschermd zijn. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een quickscan door adviesbureau SAB, die wordt uitgevoerd om het terrein in ontwikkeling te kunnen brengen volgens het door de gemeente Rheden goedgekeurde masterplan.

'In de heemtuin staat spits havikskruid, een zeer bedreigde soort die op hooguit twintig plekken in Nederland groeit', vertelt medewerker onderwijstuin André Hertog. Hij wijst op een onopvallend geel bloempje bij de vijver.
Ook de rietorchis groeit hier welig.

Vorige week heeft Hertog alle plantensoorten op het landgoed in kaart gebracht op verzoek van adviesbureau SAB, dat de quickscan uitvoert. Dat leverde 765 wilde planten op, de helft van de Nederlandse flora, aldus Hertog. Daarvan komen er volgens hem ongeveer honderd voor op de Rode Lijst van bedreigde soorten, en enkele tientallen genieten bescherming van de Flora- en faunawetgeving. Ook leven er de beschermde vos, vleermuis, eekhoorn, steenmarter, ringslang en wijngaardslak.

'Het landgoed is enorm soortenrijk. Het ligt op de overgang tussen de Veluwe en het rivierengebied. Die variatie vind je hier terug, er zijn allerlei verschillende milieutypes op dit relatief kleine stukje grond', zegt Hertog. Hij loopt langs de trilgraszegge, die op maximaal tien plaatsen in Nederland voorkomt en een pas ontdekt korstmos met vier vindplaatsen.
Op de natte hooilandjes die tegen de A12 aan liggen, groeien meer dan veertig soorten grassen, vertelt Hertog.

In het masterplan staan hier kantoren en een toegangsweg gepland. Tegelijkertijd moeten de hooilandjes zoveel mogelijk behouden blijven. Hertog ziet niet hoe dat kan. 'Om hier te kunnen bouwen moet er ontwaterd worden. Dan raak je de vegetatie vanzelf ook kwijt', legt hij uit.

Renee Koning van adviesbureau SAB verwacht de resultaten van de quickscan eind juni. Bij aanwezigheid van beschermde soorten volgt nader onderzoek. Bij bouwplannen moet er voor bedreigde soorten een ontheffing worden aangevraagd.

De 10 soortenrijkste elementen van het landgoed zijn:
NRELEMENTAANTAL SOORTEN
1.Kapelbos150
2.Bronbosje138
3.Vijverbos127
4.Grotbos126
5.Vochtig grasland,rondom heemtuinvijver122
6.Hooilandjes117
7.Ruïne115
8.Zandgrasland (heemtuin)112
9.Ecomuur110
10.Piramide101
 
Larenstein