Verblekende knotszwam
Verblekende knotszwam - Clavulinopsis luteoalba
Verblekende knotszwam - Clavulinopsis luteoalba
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Verblekende knotszwam
Verblekende knotszwam
Verblekende knotszwam
Verblekende knotszwam
Verblekende knotszwam

Latijnse naam:
Clavulinopsis luteoalba

Genus:
Clavulinopsis

Vindplaats:
Bunderbos, Limburg

Gevonden op:
03-11-2011

Zeldzaamheid:
Vrij algemeen RL 3

Habitat:
Op de grond in grazige en mossige vegetaties, in vochtige duinheide, heischrale graslanden, (Hygrocybe ) graslanden, bermen en bosranden, meestal op voedselarme tot matig voedselrijk zand- of leembodems, ook op krijt; niet op zware klei.

Fotonummer: 01906
Foto categorie: c. luteoalba