Zonnegloedknotszwam
Zonnegloedknotszwam - Clavaria incarnata
Zonnegloedknotszwam - Clavaria incarnata
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Zonnegloedknotszwam
Zonnegloedknotszwam
Zonnegloedknotszwam

Latijnse naam:
Clavaria incarnata

Genus:
Clavaria

Vindplaats:
Bunderbos

Gevonden op:
20-10-2013

Zeldzaamheid:
Zeldzaam RL 2

Habitat:
Vermoedelijk saprotroof in mosrijke vegetaties op zandige-lemige tot kleiige bodems; in schrale tot iets voeselrijke (Hygrocybe)graslanden, soms in grazige jeneverbesstruwelen.

Fotonummer: 02148
Foto categorie: c. incarnata