Clavulinopsis laeticolor (Fraaie knotszwam)
Fraaie knotszwam - Clavulinopsis laeticolor
Fraaie knotszwam - Clavulinopsis laeticolor
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Fraaie knotszwam
Fraaie knotszwam
Fraaie knotszwam

Naam:
Fraaie knotszwam

Genus:
Clavulinopsis

Vindplaats:
Buren, Tichelgaten

Gevonden op:
13-11-2015

Zeldzaamheid:
Zeldzaam RL 3

Habitat:
Saprotroof in schrale, grazige, mossige vegetaties, (Hygrocybe) graslanden, in bermen, op dijken, in duinvalleien, aan bosranden op zandige en lemige grond, maar zelden op zware klei.

Fotonummer: 02689
Foto categorie: c. laeticolor