Hygrophorus nemorensis (Viltige slijmkop)
Viltige slijmkop - Hygrophorus nemorensis
Viltige slijmkop - Hygrophorus nemorensis
Foto: Pano Psathas

Meer foto's van deze paddenstoel:

Viltige slijmkop
Viltige slijmkop
Viltige slijmkop
Viltige slijmkop

Naam:
Viltige slijmkop

Genus:
Hygrophorus

Vindplaats:
Lichtenbelt

Gevonden op:
13-11-2008

Zeldzaamheid:
Zeer zeldzaam RL 1.

Habitat:
In loofbossen en lanen, onder Eik en Beuk, op kalkhoudende bodems.

Fotonummer: 03529
Foto categorie: h. nemorensis