Hygrophorus unicolor (Bleekrandslijmkop)
Bleekrandslijmkop - Hygrophorus unicolor
Bleekrandslijmkop - Hygrophorus unicolor
Foto: Pano Psathas

Meer foto's van deze paddenstoel:

Bleekrandslijmkop
Bleekrandslijmkop
Bleekrandslijmkop

Naam:
Bleekrandslijmkop

Genus:
Hygrophorus

Vindplaats:
Lichtenbelt

Gevonden op:
13-11-2008

Zeldzaamheid:
Extreem zeldzaam RL 1.

Habitat:
In loofbossen en lanen, onder Beuk, op kalkhoudende bodems.

Fotonummer: 0405
Foto categorie: hy. unicolor