Zoek in onze site naar een paddenstoel:  

POSBANK - BIOTOOP

Het nationale park 'De Hoge Veluwe' bestaat voornamelijk uit stuwwallen met dekzand. Onder het dekzand vinden we rivierafzettingen en grondmorenen (kijen en gesteenten verpulverd tot leem) van vóór de laatste ijstijd.

We vinden op de Posbank een mengeling van bostypen, naast het zomereiken- berkenbos type (zomereik, ruwe berk, tamme kastanje) treffen we ook het wintereiken- beukenbos (wintereik, zomereik en beuk) aan. Het naaldbos bestaat voornamelijk uit grove, zwarte en vliegdennen.
Er zijn tevens heidevelden met poelen en vennen en stukken met stuifzand.

Een aantal van onze vindplaatsen spitsen zich vooral toe op de plekken die vochtig zijn, bij poelen (waar leem vermengd is met zand) en langs beken (humusrijk).
Vooral hier hebben we een aantal interessante paddenstoelen gevonden. Bekijk ze in onze galerie.